Page 12 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

TMOK Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri, Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu
başkanları, genel kurul tarafından seçilen Konsey asıl ve yedek üyeleri ile Yaz ve Kış Olimpiyatları programında yer alan
spor federasyonlarının kendilerini temsilen seçtikleri birer temsilci Tüzüğümüzün 26. maddesi uyarınca TMOK Konseyi’ni
oluşturmaktadır. TMOK Konseyi 2014 yılında toplantılarını düzenli olarak sürdürmüştür.
Konsey
KONSEY ÜYELERİ
Prof. Dr. Uğur ERDENER
Yönetim Kurulu Başkanı
Türker ARSLAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hasan ARAT
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Nihat USTA
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Oktar TERTEMİZ
Yönetim Kurulu Saymanı
Perviz ARAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai BAĞBAŞI
Yönetim Kurulu Üyesi
Turgay DEMİREL
Yönetim Kurulu Üyesi
Sema KASAPOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa KETEN
Yönetim Kurulu Üyesi
Elif ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Aysel PEHLİVAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Seyit Bilal PORSUN
Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah TOPALOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayda ULUÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Cihat SOYSAL
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Atıf Barbaros TALI
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Salih Münir YARAŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Şeref EROĞLU
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İlhan AĞIRBAŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Bahri TANRIKULU
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Kelime ÇETİNKAYA
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Aybars HÜNALP
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Rüveyde Suzan KUM
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İlhan AĞIRBAŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Şefik SİVRİKAYA
Yüksek Danışma ve Disiplin
Kurulu Başkanı
Mustafa Cengiz AYDIN
Denetleme Kurulu Başkanı
Şadan Akın İRA
Sicil Kurulu Başkanı
Ali ERGENÇ
Konsey Üyesi
Turhan GÖKER
Konsey Üyesi
Nursel GÜLAY
Konsey Üyesi
Ömer Lütfi GÜLTEKİN
Konsey Üyesi
Harun SEVİNÇ
Konsey Üyesi
İlyas TUNAOĞLU
Konsey Üyesi
Abdülbahri VRESKALA
Konsey Üyesi
Erden GÜLEY
Konsey Yedek Üyesi
Mustafa ASLAN
Konsey Yedek Üyesi
Ahmet ŞENKAL
Konsey Yedek Üyesi
10