Page 35 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

TMOK Kurumsal Yapılanma Çalışmaları
TMOK, Kasım 2014 tarihi itibari ile
bir uluslararası danışmanlık şirketi
desteği ile kurumsal yapılanma
çalışmalarına başlamıştır. Kurumsal
yapılanma kapsamında ele alınan
ve kurumun daha sağlıklı bir şekilde
büyüyerek etkili yönetilmesi için
yürütülen çalışma aşağıdaki konu
başlıklarını içermektedir:
Kurumsal stratejilere uygun etkili
bir yönetim sistemi kurmak,
böylelikle sistemi sürdürülebilir
kılmak,
Doğru bir süreç yönetimi tesis
etmek, böylelikle süreçlerin
(hizmetlerin) iyileştirilmesini
mümkün kılmak,
Organizasyonel yapıda kadroları
belirlemek ve görev tanımlarını
yapmak, insan kaynakları çalışma
kural ve yöntemlerini belirleyerek
insan kaynakları (İK) verimliliğini
artırmak.
Bu kapsamda yapılan ve bitirilen
çalışmalar;
Çalışma TMOK’un yönlendirdiği kilit
personel ve/veya TMOK’un yapısını
tanıyan kişi/kişilerle ile yapılan
yapısal ve kuruma özel tasarlanan
mülakatlarla başlamış, çalışmanın
neticesinde kurumun zayıf ve güçlü
yanlarının da yer aldığı mevcut
yapı raporlanmış çalışma planı
sunulmuştur.
Çalışmada üç temel alana
yoğunlaşılmıştır:
Organizasyon;
Organizasyon şeması ve görev
tanımları hazırlanmıştır.
İK Yapısının Ele Alınması
İK El Kitabı
İşe Alım ve İşten Ayrılma Yönergesi
Eğitim Yönergesi
İzin Yönergesi
Disiplin Yönergesi
Seyahat ve Avans Yönergesi
İdari İşlemler
Hukuki işlemler, bütçe, satın alma,
toplantı yönetimi vb idari yönergeler ile
talimatlar hazırlanmıştır.
Çalışmalar halen devam etmekte olup,
TMOK’un etkili bir yönetim sistemi
için gerekli olan kilit süreçlerinin
dokümantasyonuna devam
edilmektedir.
33