Page 5 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
2014 Sochi Kış Olimpiyat Oyunları
42
SportAccord Genel Kurulu - Belek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
2014 Nanjing Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları
46
2014 WADA Bilim ve Araştırmalar Sempozyumu - İstanbul
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Orta ve Güneydoğu Avrupa Olimpiyat Komiteleri Toplantısı - Belek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Sporda İyi Yönetişim Uygulamalarının Desteklenmesi (SIGGS) Projesi Çalışmaları
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOWF)
52
ULUSLARARASI KOMİSYONLARA SEÇİLEN TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ YÖNETİCİLERİ
. . . . . . . . . . .
55
Uluslararası Kuruluşlara Seçilen TMOK Yöneticileri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ KOMİSYONLARI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
TMOK Komisyonları
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
RAPORLAR
63
Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu Raporu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Sicil Kurulu Raporu
65
Mali Rapor
66
31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu
68
31.12.2014 Tarihli Bilanço
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Yıllık Gelir - Gider Raporu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
01.01.2015 - 31.12.2015 Dönemi Tahmini Bütçesi
71