Page 50 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

2014 WADA Bilim ve Araştırmalar
Sempozyumu - İstanbul
Dünya Anti Doping Ajansı’nın (WADA)
‘Bilim ve Araştırmalar Sempozyumu’
28-29 Ekim 2014 tarihlerinde
İstanbul’da düzenlenmiştir. Gençlik
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve
TBMM Doping Araştırma Komisyonu
Başkanı Osman Aşkın Bak’ın da
katıldığı ve birer konuşma yaptıkları
sempozyumda WADA Başkanı Sir
Craig Reedie, TMOK Başkanı IOC ve
WADA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Uğur Erdener, TMOK Başkan Vekili ve
TMOK Dopingle Mücadele Komisyonu
Başkanı Av. Türker Arslan, TMOK
Genel Sekreteri Neşe Gündoğan,
TMOK Dopingle Mücadele Komisyonu
Genel Koordinatörü Prof. Rüştü Güner
ile komisyonun diğer üyeleri hazır
bulunmuştur.
Sempozyumda bilim ve araştırma
alanlarının birlikte yapabilecekleri
ortak çalışmalarla, sporda ilaç
kullanımı ile mücadelede mevcut
araçların geliştirilmesi ve yeni
stratejilerin oluşturulmasına nasıl
katkıda bulunabileceği, yasal olmayan
ilaç trafiği konusunda yapılan
araştırmalarda son gelişmeler,
doping maddesi olma potansiyelini
taşıyan yeni ilaçların belirlenmesi, bu
sahada veri paylaşımı ve iletişimin
güçlendirilmesi, sporda dopingle
mücadelede yeni araç ve stratejilerin
geliştirilmesi konuları görüşülmüştür.
İki gün süren çalışmaların sona
ermesinin ardından düzenlenen basın
toplantısına ise Dünya Anti Doping
Ajansı (WADA) Başkanı Sir Craig
Reedie, WADA Sağlık Tıp ve Araştırma
Komitesi Başkanı Arne Ljungqvist,
WADA Bilim Direktörü Olivier Rabin ile
IOC ve WADA Yönetim Kurulu Üyesi,
TMOK Başkanı Prof. Dr. Başkanı Uğur
Erdener katılmıştır.
WADA, sempozyumda alınan kararları
‘İstanbul Bildirgesi’ başlığı altında
yayınlamıştır.
48