Page 53 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

Sporda İyi Yönetişim Uygulamalarının
Desteklenmesi (SIGGS) Projesi Çalışmaları
Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği’nin
(EOC) Avrupa Birliği Bürosu (EU
Office) önderliğinde ve TMOK dahil
11 partnerin yer aldığı ‘Sporda
İyi Yönetişim Uygulamalarının
Desteklenmesi’ (SIGGS) Projesi;
Avrupa Konseyi (EC) tarafından
Erasmus+ Sports Programı
kapsamında finanse edilmekte ve
Uluslararası Olimpiyat Komitesi
(IOC) tarafından desteklenmektedir.
Kasım 2014’ten Aralık 2016 tarihine
kadar sürecek olan Proje’nin hedefi:
yönetenlerin karar almalarından
uygulamasına kadar geçen süreçte,
yönetenle sürece dahil olan veya
süreçten etkilenen tüm paydaşların
karşılıklı iletişim içinde olduğu, açıklık,
şeffaflık, sorumluluk, katılımcılık,
etkileşim ve hesap verebilirlik
kültürünün hakim olduğu bir
yönetim anlayışı olan İyi Yönetişim
(İY) ilkelerinin spor yönetiminde
(Milli Olimpiyat Komiteleri, Ulusal
Federasyonlar ve Kamu Kurumları)
uygulanmasını sağlayarak bunların
yönetişim güçlerini artırmaktır. 2014
yılı içerisinde EC nezdinde gerekli
kayıt işlemleri ve ön hazırlıklar
tamamlanmıştır. Proje faaliyetleri
Şubat 2015’te başlamıştır.
51