Page 6 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

Değerli Üyelerimiz,
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin 2014 yılı faaliyetleri, mali
ve denetleme raporları ile gelir-gider tablosu, bilanço ve
bütçe tablolarını bu kitapçık ile takdirlerinize sunuyoruz.
Olimpik Hareket’in değerlerini ve halkımıza Olimpizm
ruhunu aşılamak amacıyla çıktığımız yolda 2014’ün TMOK
açısından hatırlanacak bir yıl olduğunu düşünüyorum. Nisan
ayında Genel Kurulumuzca Tüzüğümüzde yapılan değişiklik,
Komitemizin geleceği adına önemli adımların atılmasına,
daha demokratik ve daha yaygın temsiliyet esasına dayalı
etkin bir yapı kurulmasına vesile olmuş, Kasım ayında yapılan
Olağanüstü Genel Kurul ise bu iradeyi yerine getirecek
yönetim kadrolarının oluşturulmasını mümkün kılmıştır.
2014 yılında, TMOK’u kurumsal bir yapıya kavuşturmak
amacıyla Tüzüğümüzün ruhuna ve günümüz koşullarına
uygun bir yapılanmaya gidilmiştir. Kapsayıcılık ilkesi
doğrultusunda paydaşların katılımı yanında gençliğin ve
spor federasyonlarının yönetimde yer alması sağlanmıştır.
Cinsiyet eşitliğinin teşviki açısından Yönetimde kadın
temsili artırılırken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC)
beklentilerine cevap veren daha genç ve dinamik bir yapı
hedeflenmiştir.
Kurumsal yapılanmayı, tamamlanmış bir iş değil, sürekli
geliştirilecek bir süreç ve bir kültür olarak görmekteyiz.
Nitekim bu amaçla bir yandan uzman profesyonel
kuruluşlardan hizmet alınırken öte yandan Avrupa
Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) ve 7 Avrupa Milli Olimpiyat
Komitesi ile birlikte ‘Sporda İyi Yönetişim Uygulamalarının
Desteklenmesi Projesi’ne katılınmıştır. Bu çabalarla aynı
zamanda IOC’nin Olimpik Hareket’in geleceği için stratejik
yol haritasını oluşturan Gündem 2020 önerilerine de katkı
sağlanması hedeflenmektedir.
TMOK Yönetimi Türk sporunun, ülkede spora ayrılan
kaynaklarla orantılı sürdürülebilir bir başarıya ve çağdaş
bir spor yönetim modeline ulaşması yolunda çok katılımlı
çabaları destekleyerek, paydaşlarla iletişim içerisinde
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Gençlik ve
Spor Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüz (SGM) ile
sıcak ve yapıcı ilişkiler içerisindeyiz. Sayın Bakanımız Akif
Çağatay Kılıç’ın, faaliyetlerimizle ilgili sürekli bilgi alması,
toplantılarımıza katılması, yurt içi ve yurt dışında Türk
sporunun temsili bağlamında gösterdiği faaliyetler, IOC
Başkanı Thomas Bach’ı ziyaretleri ve yarattığı saygınlık her
türlü övgüye değerdir.
Yine bu kapsamda, kısa süre önce Türkiye Milli Paralimpik
Komitesi ile Olimpik ve Paralimpik spor faaliyetlerinde
koordinasyon ve işbirliği esaslarını kapsayan bir protokol
imzaladık. Komitelerimiz karşılıklı iyi niyet, güven ve spora
hizmet konularında mutabık kalarak, ulusal ve uluslararası
spor yönetiminde, sportif organizasyonların düzenlenmesinde
katılım ve katkı sağlayarak, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak
en üst düzeyde başarıların elde edilmesi için çaba
gösterecekler. Türk sporunun geleceği açısından büyük
önem taşıyan bu işbirliğinin güçlü bir sinerji yaratacacağına
inanıyorum.
2014 yılında dikkat çeken diğer bir olumlu gelişme de TMOK
yöneticilerinin, dünya sporunu yöneten üst organizasyonların
yönetimlerinde de yer alarak Türk sporunu temsil etmeleri
olmuştur. Benim IOC ve Dünya Dopingle Mücadele
Ajansı (WADA) Yönetim Kurullarında bulunmam dışında,
Başkan Vekilimiz Av. Türker Arslan’ın Uluslararası Tahkim
Mahkemesi (CAS) hakemliği, Başkan Yardımcılarımızdan
Hasan Arat’ın EOC Yönetim Kurulu, Nihat Usta’nın İslami
Dayanışma Oyunları Spor Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu
üyeliklerinin yanı sıra Genel Sekreterimiz Neşe Gündoğan’ın
da Dünya Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Yönetim Kurulu
üyeliğine seçilmeleri, TMOK ve Türkiye’nin dünya sporunu
yöneten oluşumlarda temsili açısından değer taşımaktadır.
TMOK’un her yıl uygulanan Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim
Projesi, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Fair Play
çalışmaları, Olimpik Gün aktiviteleri, Ücretsiz Spor Okulları,
Laodikeia - Aphrodisias Uluslararası Gençlik Spor Kültür ve
Sanat Festivali ile Sporcu Komisyonu, sağlık, eğitim, çevre,
filateli ve nümismatik, spor hukuku ve dopingle mücadele
faaliyetlerimiz yıl içinde devam etmiştir. TMOK’un vizyon ve
misyonu doğrultusundaki bu uygulamalarımızla ‘Dostluk’,
‘Mükemmellik’ ve ‘Saygı’ gibi Olimpik değerleri topluma
ve özellikle gençlere anlatma imkanı bulduk. Bunlarla ilgili
ayrıntılar kitapçıkta yer almaktadır. Ancak verdiğimiz öneme
istinaden dopingle mücadele konusuna burada ayrı bir yer
vermek isterim.
Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’ın kararlı, tavizsiz duruşu
ve destekleri sayesinde 2014 yılında dopingle mücadelede
önceki yıllarla kıyaslanamayacak derecede olumlu
sonuçlar alınmıştır. Temiz sporcuların haklarını koruma
yükümlülüğümüz adına SGM ile birlikte yürüttüğümüz,
‘Eğitim’ ve ‘Araştırma – Analiz’ gibi dopingin iki temel öğesine
odaklı yoğun çalışmalarla Türkiye dopingle mücadele
konusunda dünyada örnek gösterilen ülke konumuna
gelmiştir. Bu durum, Ekim ayında İstanbul’da düzenlenen
WADA’nın yılda bir kez yaptığı en önemli bilimsel toplantısı
‘Bilim ve Araştırmalar Sempozyumu’nda da tüm taraflarca
teyid edilmiş, ‘İstanbul Deklarasyonu’ yayınlanmıştır. TMOK
Dopingle Mücadele Komisyonu özverili çalışmalarla spor
federasyonlarına, sporcu ve antrenörlere Dopingle Mücadele
Önsöz
4