Page 66 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu Raporu
TMOK Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu, tüzüğümüzün 32. maddesinde belirtilen görev ve yetkilere göre
faaliyetlerini yürütmektedir. Kurul Başkanı, tüzüğün 32/d maddesi hükmü uyarınca TMOK Yönetim Kurulu ve Konsey
toplantılarına katılmıştır.
Aynı madde hükümlerinde de belirtildiği üzere Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu’nun; ’Danışma’ ve ‘Disiplin’
olmak üzere iki farklı görev alanı bulunmaktadır. 2014 yılı içerisinde, Yönetim Kurulu tarafından gerek ‘Danışma’ ve
gerekse ‘Disiplin’ konularında Kurulumuza her hangi bir olay intikal etmemiştir. Bununla birlikte Yüksek Danışma ve
Disiplin Kurulu; Komitemizin görev alanına giren ve gelişimine katkıda bulunacak konularda yürüttüğü çalışmaları
sonuçlandırdığında, bu çalışmaları Yönetim Kurulu’na dilek ve temenni olarak sunacaktır.
YÜKSEK DANIŞMA VE DİSİPLİN KURULU
Başkan
Şefik SİVRİKAYA
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Vural AKARÇAY
Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Ümit KESİM
Sekreter
Salih Aydın YOLAÇ
Üye
Naci BAYAMLIOĞLU
Üye
Kazım GEDİK
Üye
Yrd. Doç. Dr. Lale ORTA
Üye
Atilla ÖRSEL
Üye
Faruk Murat ÖZBAY
Not: 01.01.2014 tarihinden seçimli Olağanüstü Genel Kurulumuzun yapıldığı 01.10.2014 tarihine kadar Saim Feridun
Güray ve Nursel Gülay Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapmışlardır.
64