Page 70 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

Önceki Dönem
2013
Cari Dönem
2014
FAALİYET GELİRLERİ
3.365.870,34
5.381.645,76
Bağış ve Yardımlar
3.225.350,34
5.150.943,76
Yurt İçi Bağış ve Yardımlar
1.953.737,46
3.447.447,13
Yurt Dışı Bağış ve Yardımlar
1.271.612,88
1.703.496,63
a) I.O.C Yardımları
958.089,47
1.368.939,43
b) E.O.C Yardımları
230.243,55
235.284,35
c) Diğer Yurt dışı Yardımlar
83.279,86
99.272,85
Aidatlar
140.520,00
230.702,00
Gerçek Kişi Üye aidatları
35.520,00
35.702,00
Tüzel Kişi Üye aidatları
105.000,00
195.000,00
FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.939.438,78
-8.505.526,62
Genel Yönetim Giderleri
-2.717.359,25
-3.818.086,37
Personel Ücretleri
-1.896.792,51
-2.175.541,17
Büro Giderleri
-813.557,94
-1.637.093,39
Vergi, Resim ve Harçlar
-7.008,80
-5.451,81
Amaca Yönelik Giderler
-3.222.079,53
-4.687.440,25
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER
603.730,20
502.607,14
Faiz Gelirleri
418.197,26
284.592,04
Kambiyo Karları (Kur farkı geliri)
185.532,94
218.015,10
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER (-)
-75.837,46
-21.220,76
Kambiyo Zararları (Kur farkı gideri)
-60.387,46
-21.220,76
Diğer Olağan Giderler
-15.450,00
OLAĞANDIŞI GELİRLER
80,70
4,11
OLAĞANDIŞI GİDERLER (-)
-45,84
0,00
DÖNEM GİDER FAZLASI
-2.045.640,84
-2.642.490,37
31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu
68