Page 71 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

31.12.2014 Tarihli Bilanço
Önceki Dönem
2013
Cari Dönem
2014
AKTİF (Varlıklar)
DÖNEN VARLIKLAR
6.350.616,34
3.627.248,83
Hazır Değerler
5.367.389,64
2.189.693,43
Menkul Kıymetler
368.799,96
497.415,65
Alacaklar
572.502,43
924.256,77
Gelir Tahakkukları
41.924,31
15.882,98
DURAN VARLIKLAR
665.203,29
669.504,03
Alacaklar (Verilen Depozitolar)
279,15
279,15
Maddi Duran Varlıklar
655.641,41
658.399,65
Gelecek Yıla Ait Giderler
9.282,73
10.825,23
TOPLAM VARLIKLAR
7.015.819,63
4.296.752,86
PASİF (Kaynaklar)
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
556.800,27
480.223,87
Ticari Borçlar Borçlar
277.666,40
350.260,58
Diğer Çeşitli Borçlar
78.722,88
20.356,54
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
85.316,66
107.566,75
Gelecek Yıllara Ait Aidatlar
16.740,00
2.040,00
Gider Tahakkukları
98.354,33
0,00
ÖZ KAYNAKLAR
6.459.019,36
3.816.528,99
Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası
8.504.660,20
8.504.660,20
Geçmiş Yıllar Gider Fazlası
-2.045.640,84
Dönem Net Gelir Fazlası
-2.045.640,84
-2.642.490,37
TOPLAM KAYNAKLAR
7.015.819,63
4.296.752,86
69