Page 72 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

Yıllık Gelir - Gider Raporu
GERÇEKLEŞEN GELİRLER
%
Bağış ve Yardımlar
5.150.943,76
88
Yurt içinden alınan bağış ve yardımlar
3.447.447,13
58,59
Yurt dışından alınan bağış ve yardımlar
1.703.496,63
28,95
a) I.O.C Yardımları
1.368.939,43
b) E.O.C Yardımları
235.284,35
c) Diğer Yurt dışı Yardımlar
99.272,85
Aidatlar
230.702,00
4
Gerçek Kişi Üye aidatları
35.702,00
0,61
Tüzel Kişi Üye aidatları
195.000,00
3,31
Faiz ve Kur Farkı Geliri
502.607,14
9
Banka mevduat faizleri
284.592,04
4,84
Döviz hesapları kur farkı geliri
218.015,10
3,71
Diğer Gelirler
4,11
0
Gelir Toplamı:
5.884.257,01
100
GERÇEKLEŞEN GİDERLER
%
Personel Giderleri
2.175.541,17
26
Büro Giderleri
1.637.093,39
19
Haberleşme, Aydınlatma, Isıtma, Bakım onarım,
Temizlik, Kırtasiye, Banka, Sigorta v.s.
Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri
4.687.440,25
55
Ücretsiz Spor Okulları, Kültür ve Olimpik Eğitim Komisyonu,
Sportif yardımlar, Olimpik Gün Koşusu, Boğaziçi Yüzme Yarışı,
SportAccord giderleri, Federasyonlara yapılan yardımlar, Fair Play,
Seyahat, Tanıtım, Hediye-Ödül, Temsil, Kargo, Vizyon, Olimpiyat
Dünyası Dergisi giderleri v.s.
Vergi, Resim ve Harçlar
5.451,81
0
Döviz Hesapları kur farkı giderleri
21.220,76
1
Diğer giderler
0,00
0
Faaliyet Giderleri Toplamı
8.526.747,38
100
70