Page 73 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

01.01.2015 - 31.12.2015 Dönemi Tahmini Bütçesi
GİDERLER
GELİRLER
Personel
2.600.000,00
Asıl ve Kurumsal Üye Aidat - Bağış
250.000,00
Büro
800.000,00
Faizler
375.000,00
Faaliyet Giderleri
3.600.000,00
Sponsor-IOC-EOC
6.375.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1 - Tahmini bütçe, 2014 dönemi harcamaları, TÜİK enflasyon tahminleri ve bünyede uygulanan
tasarruf tedbirleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
2 - Bütçe kalemleri arasında aktarma yapmaya ve Giderler kaleminde öngörülemeyen aşımların
Tahmini bütçede öngörülen gelirlerin artırılması suretiyle karşılamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
71