Page 8 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

Tüzüğü, görevleri ve faaliyetleri Uluslararası Olimpiyat
Komitesi’nin (IOC) ‘Olimpik Antlaşma’sına dayanan, Yaz ve
Kış Olimpiyat Oyunları, Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları
(YOG), Avrupa Oyunları (EG), Avrupa Gençlik Olimpik Yaz
ve Kış Festivalleri (EYOF & EYOWF), Akdeniz Oyunları gibi
IOC tarafından düzenlenen ve tanınan organizasyonlara
katılım ve adaylık konusunda Türkiye’nin yetkili tek kurum
konumundaki TMOK’un, Yönetim Kurulu, Denetleme
Kurulu, Konsey, Sicil Kurulu, Yüksek Danışma ve Disiplin
Kurulu organ ve kurullarını teşkil etmekte olup, ayrıca
tümü gönüllülerden oluşan komisyon ve komitelerimiz
etkili çalışma ve faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
‘Olimpik Hareket’in ve sporun ülkemizde geliştirilerek
halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak ve ulusumuzu
Olimpik değerler ile tanıtmak amacındaki TMOK, 2014
yılı yurt içi-yurt dışı faaliyetleri ile vizyon ve misyonuna
yönelik önemli bir motivasyon ve ilerlemeler sağlamıştır.
Bu gelişmede; yıl içinde yapılan Olağan ve Olağanüstü
Genel Kurullarda alınan kararlar ve ortaya konan irade
doğrultusunda yeni bir yapılanmaya gidilerek Türk
sporunun tüm paydaşları ile bir sinerji oluşturulması
önemli bir rol oynamıştır. TMOK Stratejik Planı ve Genel
Kurul kararları doğrultusunda kurumsal yapılanma ile ilgili
çalışmalara uzman bir uluslararası danışmanlık şirketi
desteği alınarak başlanmış olup ayrıca TMOK Avrupa
Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC)’nin ‘Sporda İyi Yönetişim
Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi’ne katılmıştır.
TMOK, 2014 yılında da Olimpik Oyunlara katılma potansiyeli
olan ve katılmaya hak kazanan milli sporcularımız ile
federasyonlara yurt içi-yurt dışı hazırlık kampları ve
uluslararası yarışmalara katılım için finansal destek
sağlamayı sürdürmüştür. Olimpik Sporcu ve Takım Destek
Programı kapsamında Sochi Kış Olimpiyat Oyunları ve
Nanjing Gençlik Olimpiyatı için sağlanmış olan katkılarımız,
2015 Vorarlberg & Liechtenstein EYOWF ve 2016 Rio
Yaz Olimpiyat Oyunları için de 2014 yılından başlatılarak
sürdürülmektedir. TMOK, Olimpik Sporcu ve Takım Destek
Programı dışında, Antrenör Gelişim Programı kapsamında
antrenörlerimizin teknik gelişimlerine katkıda bulunmak
amacıyla yurtdışından uzman getirterek kurslar, seminerler
düzenlemekte, eğitim amacıyla yurtdışına antrenör
göndermektedir.
Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Komisyonumuz tarafından
2006 yılından bu yana sürdürülen ‘Spor Kültürü ve Olimpik
Eğitim Projesi’ (OLİ) 2014 yılı interaktif eğitim sunumlarıyla,
ulaşılan toplam öğrenci sayısı 1 milyonu aşmıştır. Komisyon
ayrıca yurt dışında düzenlenen ‘Olimpik Akademi’
toplantılarına TMOK’u temsilen üniversitelerden seçilen
genç katılımcılar göndermektedir. TMOK 1996 yılından bu
yana Ücretsiz Spor Okulları Projesi (ÜSO) ile dar gelirli aile
çocuklarına spor yapma olanağı sağlamaktadır. 2014 yılı
uygulamalarına katılan 3.500 çocuğumuzla sosyal açıdan
önem taşıyan bu proje kapsamında ulaşılan çocuk sayısı
100.000’i aşmıştır. 26 yıldır düzenlediğimiz Olimpik Gün
Şenlikleri 2014 yılında Koç Holding sponsorluğunda ‘Hareket
Et, Öğren ve Keşfet’ sloganına uygun olarak farklı bir
kurguda uygulanmaya başlanmıştır.
TMOK dopingle mücadelesini 2014 yılında da ‘sıfır
tolerans’ prensibi ve büyük bir kararlılıkla sürdürmüştür.
Alınan 2.387 numunede doping vakalarında, bir önceki
yılla kıyaslanamayacak derecede olumlu gelişmeler
görülmüştür.
Giriş
6