Page 52 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

Orta ve Güneydoğu Avrupa Olimpiyat Komiteleri
Toplantısı - Belek
Orta ve Güneydoğu Avrupa Olimpiyat
Komiteleri Toplantısı 11-13 Ekim 2014
tarihleri arasında Antalya’nın Belek
beldesinde düzenlenmiştir.
15 ülkeden 26 temsilcinin katılımı ile
gerçekleşen toplantıda; ANOC Genel
Kurulu, EOC Genel Kurulu, 2015 Yaz
ve Kış EYOF’ları ve 2015 Bakü Avrupa
Oyunları görüşülmüştür.
Toplantıda TMOK’u Başkan Prof. Dr.
Uğur Erdener, Başkan Yardımcıları
Türker Arslan, Hasan Arat ve Genel
Sekreter Neşe Gündoğan temsil
etmiştir.
Toplantıya katılan ülkeler;
Türkiye
Avusturya
Arnavutluk
Bosna Hersek
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
Makedonya
Yunanistan
Moldova
Karadağ
Polonya
Romanya
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
50