Page 67 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

Sicil Kurulu Raporu
Sicil Kurulumuz, çalışmalarını 2014 yılında gündemli olarak altı, gündemsiz olarak üç olmak üzere toplam dokuz toplantı
yaparak gerçekleştirmiştir. 01.11.2014 tarihinde yapılan TMOK Genel Kurulu’nda oluşturulan yeni Sicil Kurulumuzun ilk
toplantısında, başkanlığa Akın İra, asbaşkanlığa Hüdaverdi Talay, raportörlüğe Sinan Mısırlı ve sicil dosyalarının takibi ve
güncelleştirilmesinden sorumlu olarak da Oral Yılmaz seçilmiştir.
Yapılan tüm yazışmalara rağmen aidatlarını ödemeyen 78 üyemizin listesi TMOK tüzüğünün 8. maddesi gereğince
haklarında işlem yapılmak üzere dönem içerisinde Yönetim Kurulu’na sunulmuş ve haklarında üyeliklerinin dondurulması
kararı alınmıştır. Bu üyelerimizden tüzükte yazılı süre içerisinde vecibelerini yerine getiren 37 kişinin haklarındaki
dondurulma kararı kaldırılmıştır.
TMOK Yönetim Kurulu’nca, haklarında dondurulma kararı alınan ve süresi içinde vecibelerini yerine getirmeyen 11 üyenin
üyelikleri Yönetim Kurulumuzun 19.07.2014 tarih ve 07 nolu kararı ile sona erdirilmiştir.
2014 yılında hakkın rahmetine kavuşarak aramızdan ayrılan üyelerimiz Erdoğan Sungur, M. Özcan Özyemişçi, Selçuk Dal,
Fikret Durusoy, Altay İşcen, İsmail Kocabaş, Alev Ercins ve Tevfik Sarpkaya’nın durumları sicil defterimize işlenmiştir.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kayıtlı TMOK üye mevcudunu gösteren tablo aşağıdadır.
Kategori
Sicil Defteri Mevcudu
Asıl Üye
569
Kurumsal Üye
22
Üye Toplamı
591
SİCİL KURULU
Başkan
Şadan Akın İRA
Başkan Yardımcısı
Hüdaverdi TALAY
Raportör
Sinan MISIRLI
Üye
Oral YILMAZ
Üye
Necati ÇETECİ
Not: 01.01.2014 tarihinden seçimli Olağanüstü Genel Kurulumuzun yapıldığı 01.10.2014 tarihine kadar Sn. Selahattin Yıldız,
Sicil Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.
65