Page 69 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

Faaliyet dönemi giderlerimiz ise aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
GERÇEKLEŞEN GİDERLER
%
Personel Giderleri
2.175.541,17
26
Büro Giderleri
1.637.093,39
19
Haberleşme, Aydınlatma, Isıtma, Bakım, Temizlik, Kırtasiye,
Banka, Sigorta v.s.
Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri
4.687.440,25
55
Ücretsiz Spor Okulları, Kültür ve Olimpik Eğitim Komisyonu,
Sportif yardımlar, Olimpik Gün Koşusu, Boğaziçi Yüzme
Yarışı, SportAccord giderleri, Federasyonlara yapılan
yardımlar, Fair Play, Seyahat, Tanıtım, Hediye-Ödül, Temsil,
Kargo, Vizyon, Olimpiyat Dünyası Dergisi giderleri v.s.
Vergi, Resim ve Harçlar
5.451,81
0
Döviz Hesapları kur farkı giderleri
21.220,76
0
Diğer giderler
0,004
0
Faaliyet Giderleri Toplamı
8.526.747,38
100
2014 yılında da, önceki yıllarda olduğu gibi, genel yönetim giderlerimizde tasarrufa azami şekilde dikkat gösterilmesine
rağmen, 1.028.746,64 TL tutarındaki Olimpiyat Evi bina yenileme, bakım ve onarım giderleri ile Spor Bakanlığından
alınamamış olan 1.022.465,69 TL tutarındaki SportAccord harcamaları nedeniyle ve beklenen gelir toplamına
ulaşılamadığından, dönem sonunda 2.642.490,37 TL gider fazlası oluşmuştur. Bu gider fazlası önceki yıllarda elde edilmiş
olan gelir fazlasından karşılanmış olup, bunun sonucunda özvarlığımız bir önceki yıla göre %41 azalışla 3.816.528,99 TL’sıdır.
Nakdi mevcutlarımız TL ve Döviz olarak vadeli mevduat ve eurobond olarak tutulmakta ve faiz oranlarının oldukça düşük
seyrettiği koşullarda bile, en yüksek faiz getirisini elde edebilecek şekilde dikkatlice değerlendirilmektedir. Faiz ve kur farkı
geliri, toplam gelirimizin yaklaşık %9’unu oluşturmaktadır.
2014 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu ile 2015 yılına ait Tahmini Bütçeyi ekte bilgi ve bilginize sunarız.
Saygılarımızla,
TMOK Yönetim Kurulu
67